Najpopularnije usluge

Stomatološka protetika

Kod oštećenja funkcije žvakanja izazvane nedostatkom manjeg ili većeg broja zuba koristimo savremene metode rehabilitacije usne duplje:

 • estetska stomatologija, bezmetalne krunice i fasete (VENEERS)
 • savremena keramika za krunice i mostove
 • parcijalne skeletirane proteze
 • kombinovane nadoknade keramike i skeletiranih proteza koristeći kao njihovu vezu sve vrste atecmena
 • totalne proteze
 • sve vrste klasičnih nadoknada zuba
 • privremene krunice
 • „holivudski“ osmeh

Za protetsko zbrinjavanje pacijenata DENTICS koristi najsavremenije tehnike rada. Protetika bez krvi, bez bola i bez bolovanja.

Implanti

Angažujemo poznate i priznate stručnjake na polju implantologije, kao svoje stalne saradnike. Upotrebljavamo implante koji imaju najširu upotrebu u svetu, što predstavlja uslov za stabilan i dugoročan uspeh protetskih nadoknada, a to su implanti „Straumann“, švajcarske proizvodnje.

I kada su u pitanju nove tehnike i tehnologije – u obzir dolaze samo one koji su praksom potvrđene i naučno dokazane.

Ortodoncija

U okviru stomatološke delatnosti Dentics pruža usluge vrhunskog kvaliteta u lečenju nepravilnosti i anomalija razvitka vilica i zuba.

Da bismo to postigli, u svoj tim smo angažovali ortodonte sa dugogodišnjim iskustvom i praksom.

Dentics raspolaže savremenom opremom za dijagnostiku anomalija vilica i zuba kod dece i odraslih, kao što su intraoralna ortopedska kamera i rentgen aparat za snimanje zuba.

U lečenju nepravilnosti vilica i zuba koristimo se fiksnim i pokretnim aparatima koji se upotrebljvaju u najnaprednijim zemljama sveta.

Posebno ističemo primenu fiksnih aparata poslednje generacije i najsavremenije metodologije, uključujući i estetsku ortodonciju.

Dentics omogućava pacijentima maksimalni mogući uspeh u lečenju ortodontskih anomalija, a vreme lečenja smanjuje na najmanji mogući rok.

Ortodontskim lečenjem nepravilnosti vilica i zuba uspostavljamo pravilne parametre organa za žvakanje i time preventivno delujemo u sprečavanju pojave karijesa i paradontopatije, omogućavajući izvođenje pravilne funkcije žvakanja, uspostavljanje individualne estetske kvalitete lica pacijenta i doprinosimo pravilnom psihofizičkom razvitku ličnosti pacijenta.

Oralna hirurgija

U našem centru izvodimo sve hirurške intervencije u usnoj duplji.

Oralna hirurgija – operacija

 • vađenje zuba
 • odstranjivanje impaktiranih zuba
 • resekcija korenova zuba
 • gingivektomija i odstranjivanje bolesnih desni
 • odstranjivanje tumora i cista
 • preprotetske korekcije
 • intervencije preortodontskog lečenja

Sve hirurške intervencije izvode se u bezbolnom stanju za pacijenta i uz najmanja moguća krvavrenja.

Paradontologija

Dentics posvećuje posebnu pažnju u lečenju paradontopatije kao široko rasprostranjene bolesti savremenog sveta, koja razara celokupno zubalo čoveka. U tu svrhu koristi najsavremenije aparate, kao što su ultrazvuk i laser, ali i vrhunske materijale za zamenu vilične kosti (BIO-OSS, BIO-GIDE resorptivne membrane i slično: www.geistlich.ch,

Dentics u tretmanu paradontopatije koristi konzervativnu i hiruršku metodu lečenja, pri čemu se potpomaže primenom najsavremenijih lekova, koji pomažu ozdravljenje i regeneraciju kosti.

Posle lečenja paradontopatije posvećujemo veliku pažnju pravilnom održavanju zuba, kako savetima u pogledu održavanja higijene u svakom pojedinačnom slučaju, isto tako i kontrolama, koje su besplatne, a izvode se u određenim vremenskim intervalima.

Beljenje zuba

Beljenje zuba izvodimo najsavremenijom američkom tehnologijom, za samo 30 minuta!

 • značajno smanjeno vreme tretmana
 • 3 x 10 minuta u jednom tretmanu, za više nijansi svetliji zubi
 • hladno plavo svetlo visokog intenziteta
 • nije potrebna UV zaštita usana

Beljenje nije štetno za zube.

Tretman beljenja podrazumeva tri seanse od po deset minuta, u trajanju od 30 do 45 minuta.

Svaki tretman je moguće ponoviti nakon par dana, a može i u dužim vremenskim razmacima. U nekim slučajevima postoji mogućnost da se, u zavisnosti od strukture zuba i stepena promenjene boje, beljenje završi u samo jednom tretmanu.

U principu – posle prvog tretmana pacijent sam odlučuje da li želi da radi sve tretmane do kraja, ili je sa postignutim rezultatom već zadovoljan.

Proces beljenja nije bolan, radi se bez anestezije, mada se kod veoma malog broja pacijenata može pojaviti osetljivost jednog od zuba, koja je prolaznog karaktera.

U svakom slučaju, rezultati beljenja zuba su individualni i uvek se postiže izbeljivanje, ali u kojoj meri, to isključivo zavisi od strukture i prebojenosti zuba.

Mi koristimo specijalni američki sistem, koji se sastoji od lampe koja proizvodi hladno svetlo i gela za izbeljivanje, i po rezultatima se taj metod svrstava u rang najuspešnijih na svetu.

Ostale usluge

Bolesti zuba - konzervativa

Kod plombiranja i lečenja zuba Dentics koristi materijale i lekove poslednje generacije, koji maksimalno zadovoljavaju stomatološke zahteve, kao što su:

 • zdravlje zuba
 • funkciju zuba
 • morfologiju zuba
 • estetiku zuba
 • pouzdanost, trajnost i zamor materijala

Sve ovo obezbeđuje trajnu restauraciju zuba, što garantuje uspostavljanje pravilne fiziološke funkcije organa za žvakanje u celini.

Preventiva kod dece

Dentics posvećuje izuzetnu pažnju karijesu kod dece. Izvodi sve zaštitne i preventivne mere u sprečavanju pojave karijesa. Daje savete u pogledu pravilne ishrane trudnica i dece. Roditeljima i deci daje iscrpne savete i demonstrira pravilno održavanje higijene zuba i usta, što se smatra osnovom u sprečavanju karijesa kod dece. Vršimo fluorizaciju i zalivanje dubokih fisura zuba, čime se poboljšava otpornost zuba prema karijesu.

Dentics primenjuje najsavremenije metode i upotrebljava materijale i lekove poslednje generacije u lečenju karijesa i njegovih komplikacija kod dece.

Rentgensko snimanje zuba

Dentics poseduje najsavremenije rentgenske aparate, koji kompjuterizovano prenose sliku na ekran kompjutera. Izvode se kompjuterske analize snimaka.

Dentics izvodi sledeća rentgenska snimanja:

 • snimanje pojedinačnih zuba
 • snimanje većeg broja zuba
 • u saradnji sa specijalizovanim rentgenološkim kabinetima, snimanje svih zuba, vilica, viličnih sinusa i viličnih zglobova, 3D analiza za usadnju implantata

Rentgensko snimanje zuba uz pomoć kompjuterskog softvera omogućava minimalnu dozu zračenja pacijenta i proširene mogućnosti pravilne dijagnostike.

Kombinovani tretmani

Dentics se može posebno pohvaliti izvođenjem multidisciplinarnog tretmana pacijenata. Počevši od ekstrakcije i plombiranja zuba, pa preko planiranja protetskih nadoknada, po potrebi koristeći hirurške i ortodontske intervencije, vrši se potpuna sanacija i rehabilitacija usne duplje.

Pri tome se uspostavlja individualni optimum kod svakog pacijenta, posebno u smislu funkcije, morfologije i estetike organa za zvakanje.

To doprinosi postizanju individualnog izraza lica pacijenta.

sr_RSSerbian